Covid-19

Retningslinjer og Restriktioner

Covid-19 : Retningslinjer og restriktioner

 

Krav på fremvisning af gyldig coronapas:

Alle over 15 skal fremvise gyldig coronapas 

Den må ikke være ældre end 72 timer 

At du enten er vaccineret 1. gang for mere end 14 dage siden eller færdigvaccineret for covid-19.

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, er der ikke et krav om at fremvise en negativ test for at komme ind i centeret . I stedet kræver myndighederne, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 243 dage inden tidspunktet for din ankomst til centeret. 

Undtagelse for brug af coronapas

Kravet om coronapas gælder ikke for:

Børn under 15 år

 

Når vi endelig må åbne op igen er der følgende begrænsninger:
1. En gruppe må max være 50 personer.
2. Børne fødselsdage må også max være 50 personer i alt (ink voksne)
3. Ingen tættere kontakt til andre grupper,